PSE – KONSTANCIN-JEZIORNA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem systemu przesyłowego (OSP) energii elektrycznej
w Polsce. Spółka zajmuje się przesyłaniem energii elektrycznej siecią najwyższych napięć, jest odpowiedzialna za ruch sieciowy w systemie przesyłowym oraz bieżące i długookresowe bezpieczeństwo jego funkcjonowania. PSE są spółką skarbu państwa o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz gospodarki państwa. Priorytetem działalności PSE jest stabilność i pewność dostaw energii elektrycznej, siecią przesyłową do wszystkich regionów kraju, z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz zasady równego dostępu do infrastruktury sieciowej.

PSE – KONSTANCIN-JEZIORNA