LINIA CERAMICZNA - CHEMIA BUDOWLANA

WIM TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

ELASTYCZNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO NAROŻY I SZCZELIN DYLATACYJNYCH

Specjalny elastomer wzmocniony siatką z tkaniny, przeznaczony do mostkującego pokrywania szczelin dylatacyjnych. Służy do zapewnienia ciągłości uszczelnienia podczas wykonywania powłok izolacji wodochronnych wewnątrz budynków. Jej podstawowym zadaniem jest zamknięcie szczelin dylatacyjnych oraz szczelin montażowych (połączenia: ściana – ściana, ściana – posadzka oraz miejsc przechodzenia instalacji przez ścianę lub podłogę) przed wnikaniem przez nie wody i wilgoci. WIM Taśma uszczelniająca jest przewidziana do stosowania razem z hydroizolacjami WIM PŁYNNA FOLIA.

- Do systemów przeciwwodnych

- Do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

- Do elastycznego połączenia podłogi ze ścianą1705

- Wodoszczelny elastomer wzmocniony siatką z tkaniny
Szerokość całkowita: 120 mm
Szerokość uszczelnienia: 70 mm
Grubość całkowita: 0,60 mm
Waga: 40 g/mb

Wytrzymałość na rozciąganie: 5,15 MPa
Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu: 119,47%
Rozszerzalność:
- długość: 50%
- szerokość: 100%

Przesiąkanie wody: brak przy 0,5 MPa
Maksymalne ciśnienie: 2,5 bar

Twardość Shore’a: 60

Odporność na temperaturę: od -30°C do +90°C
Odporność nas UV: odporna
Odporność na wodę: wodoszczelna
Odporność termiczna: od – 30 °C do + 90 °C
Odporność na UV: odporna
Odporność chemiczna: odporna na rozcieńczone kwasy, zasady, ług sodowy, olej jadalny itp.

 
Rolka 10 mb
(10 punktów w programie partnerskim)

Rolka 50 mb
(50 punktów w programie partnerskim)
WIM TAŚMA USZCZELNIAJĄCA