LINIA CERAMICZNA - CHEMIA BUDOWLANA

WIM POSADZKA CEMENTOWA

ZAPRAWA CEMENTOWA DO WYKONYWANIA POSADZEK I PODKŁADÓW PODŁOGOWYCH

Do ręcznego lub maszynowego wykonywania cementowych posadzek oraz podkładów podłogowych pod dowolne wykończenia takie jak płytki ceramiczne, parkiet, masa samopoziomująca itp… Przeznaczona jest do stosowania szczególnie tam, gdzie istnieją wymogi w zakresie zwiększonej wytrzymałości na obciążenie (posadzki w garażach, halach magazynowych, korytarzach, warsztatach). Wykorzystywana jest głównie przy realizacji nowych podłóg, ale może być także używana przy pracach remontowych wewnątrz i zewnątrz budynków w tym również na tarasach i balkonach do wykonywania warstwy dociskowej oraz warstwy spadkowej.

- Grubość warstwy od 10 do 80 mm,

- Szybkoschnąca, ruch pieszy już po 24 h,

- Pod masy samopoziomujące,

- Pod parkiety i panele,

- Pod płytki ceramiczne i kamień naturalny,

- Do ogrzewania podłogowego

- Do zespolenia z podłożem,

- Na warstwie rozdzielającej,

- Jako posadzka pływająca,

- Do wewnątrz i na zewnątrz,

- Mrozoodporna i wodoodporna,

- Produkt Klasy CT-C30-F6-A22 wg PN-EN 13813
Odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)

Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +5°C do +25°C

Skład: mieszanka cementów, wypełniaczy mineralnych i środków modyfikujących

Maksymalna średnica kruszywa: 3,0 mm

Proporcja mieszania:
ok. 0,08–0,15 l wody na 1 kg zaprawy
ok. 2,00–3,75 l wody na 25 kg zaprawy

Czas pracy: ok. 1 godziny
Odporność na temperatury: od -20°C do +60°C
Możliwość użytkowania / chodzenia: po ok. 24 godzinach

Minimalna grubość warstwy zaprawy: 10 mm (uzależnione od zastosowania i wybranego układu konstrukcyjnego)

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 30 N/mm²
Wytrzymałość na zginanie: ≥ 6 N/mm²

Odporność na ścieranie: A 22

Masa suchej zaprawy: 1600 – 1850 kg/m³

Wydajność: ok. 2000 kg/m³

Produkt spełnia wymagania normy PN-EN 13813 jako typ CT-C30-F6-A22
Ok. 20 kg zaprawy na 1 m², na każdy 1 cm grubości warstwy
Worki papierowe 25 kg
(2 punkty w programie partnerskim)

Paleta 1050 kg
WIM POSADZKA CEMENTOWA