LINIA CERAMICZNA - CHEMIA BUDOWLANA

WIM FLEXBAND

SPECJALISTYCZNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

Elastyczna taśma uszczelniająca, składająca się z dwóch warstw białej włókniny poliestrowej, pomiędzy którymi znajduje się, na całej szerokości warstwa termoplastycznego elastomeru. Przeznaczona jest do zapewnienia szczelności podczas wykonywania powłok hydroizolacyjnych, wewnątrz i na zewnątrz w miejscach krytycznych. Stanowi elastyczne uszczelnienie szczelin dylatacyjnych, połączenia ściany ze ścianą lub posadzką, a także styku tarasu ze ścianą budynku. Jest odporna na działanie wody, wilgoci oraz rozcieńczone kwasy, zasady i sole. Służy także do mostkujacego pokrywania połączenia obróbki blacharskiej tarasu czy balkonów z warstwą hydroizolacyjną. Posiada zwiększoną przyczepność do mineralnych, dyspersyjnych i bitumicznych materiałów hydroizolacyjnych.

- Szczególnie zalecana na tarasy i balkony,

- Do stosowania w basenach,

- Dedykowana do uszczelnień na bazie cementowej,

- Tworzy nierozdzielne połączenie z materiałem hydroizolacyjnym,

- Wzmacnia miejsce styku profilu tarasowego z warstwą hydroizolacji,

- Zapewnia szczelności i elastyczność w miejscach krytycznych warstwy izolacyjnej,

- Odporna na media agresywne.
Grubość: 0,5 mm (± 5%)

Masa powierzchniowa: 440 g/m2 (± 5%)

Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu: > 13,7 MPa

Przesiąkliwość wody przy ciśnieniu 0,5 MPa: brak
Rolka 5 mb
(5 punktów w programie partnerskim)

Rolka 10 mb
(10 punktów w programie partnerskim)

Rolka 50 mb
(50 punktów w programie partnerskim)
WIM FLEXBAND