LINIA CERAMICZNA - CHEMIA BUDOWLANA

USZCZELNIAJĄCA MASA DYLATACYJNA

POLIURETANOWA, DWUSKŁADNIKOWA, ZALEWOWA MASA USZCZELNIAJĄCA DO WYPEŁNIANIA SZCZELIN DYLATACYJNYCH W POSADZKACH ORAZ DO WYKONYWANIA INIEKCJI USZCZELNIAJĄCYCH RYSY I PĘKNIĘCIA

Przeznaczona jest do wypełniania skurczowych i konstrukcyjnych poziomych szczelin dylatacyjnych o szerokości od 5 do 60 mm w okładzinach ceramicznych, podkładach i posadzkach betonowych (w tym szczelin obrabianych stalowymi kształtownikami), w posadzkach żywicznych oraz w podkładach cementowych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. Może być również stosowana do wykonywania iniekcji uszczelniających rysy i pęknięcia w betonie oraz wykonywania zabezpieczeń ochronnych na powierzchniach poziomych w obiektach budownictwa ogólnego, przemysłowego w tym również w branży żywnościowej, z wyjątkiem miejsc bezpośredniego kontaktu z żywnością.

- Dwuskładnikowa poliuretanowa masa dylatacyjna

- Do wypełniania szczelin, rys i pęknięć

- Szeroki zakres zastosowania od 5 do 30 mm

- Łatwa aplikacja – półpłynna konsystencja

- Wysoka wytrzymałość
Odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)

Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +10°C do +25°C
Wilgotność: max 80%

Proporcje mieszania w częściach wagowych (A ÷ B): 100 ÷ 17
Czas przydatności do użycia po zmieszaniu składników: ok. 30 minut

Czas utwardzania w temp. 20°C, wg PN-EN 196-3:2006
- początkowy: 6 godzin
- końcowy: 13 godzin

Pełne parametry użytkowe: 7 dni
Wytrzymałość na temperaturę: od -30°C do +80°C
Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 4,0 MPa

Przyczepność (wg PN-EN ISO 4624:2004):
- do podłoża ceramicznego: ≥ 1,8 MPa
- do podłoża betonowego: ≥ 2,6 MPa

Skurcz liniowy: ≤ 0,03%
Szerokość spoiny Głębokość spoiny Zużycie kg/m²
5 mm 5 mm 0,035
6 mm 6 mm 0,050
8 mm 8 mm 0,090
10 mm 10 mm 0,140
12 mm 12 mm ,225
15 mm 15 mm 0,350
20 mm 30 mm 0,810
Opakowania (składnik A+B) 0,9 kg
(10 punktów w programie partnerskim)
USZCZELNIAJĄCA MASA DYLATACYJNA