STANDARDY PRAC GLAZURNICZYCH – BUDMA 2015

Gala Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy – Ogłoszenie Standardów Prac Glazurniczych, 11.03.2015r. Poznań Budma 2015

„Standardy Prac Glazurniczych – zagadnienia wybrane ”
Gala PZP odbyła się w centralnym miejscu targów Budma tzw. Iglicy i była okazją do uczczenia ukazania się książki „Standardy prac glazurniczych” , podziękowanie osobom, firmom i instytucjom bez których zaangażowania trudno wyobrazić sobie realizację tego projektu.

Wydarzenie to jest zwieńczeniem kilku lat pracy wieloosobowego zespołu wykonawców, techników i inżynierów – przedsięwzięcia unikatowego ze względu na swoją wartość i obiektywizm.

Uczestniczenie w procesie projektowania i wykonania łazienki, tarasu nakłada na każdego wykonawcę, projektanta, sprzedawcę obowiązek stosowania zasad zgodnych ze sztuką budowlaną. Polski fachowiec po raz pierwszy otrzymuje wyspecjalizowane narzędzie jakim jest kompendium „Standardy Prac Glazurniczych – zagadnienia wybrane”.
Z jednej strony oczywiste jest to, że współczesne technologie, materiały i osiągnięcia we wszystkich aspektach branżowych muszą iść w parze z kompetencjami wykonawczymi ale dopiero teraz powstała niekomercyjna, współczesna publikacja systematyzująca wiedzę w sposób rzeczowy i przystępny dla większości odbiorców.
Pragniemy aby to doniosłe wydarzenie , jakim jest świętowanie ogłoszenia publikacji Standardów pracglazurniczychsprzyjało integracji i połączyło środowisko branżowe.

 

 

jk_1_20150327_1043529228

 

STANDARDY PRAC GLAZURNICZYCH – BUDMA 2015