PLAN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NAGRÓD W PROGRAMIE PARTNERSKIM WI/M

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zamówienia na nagrody w Programie Partnerskim WIM, które zostaną nadane (decyduje data stempla pocztowego):
– do dn. 15.11.2019 r. będą zrealizowane do końca bieżącego roku,
– od 16.11.2019 r. do 6.12.2019 r. będą zrealizowane do 31.01.2020 r.,
– po 7.12.2019 r. będą zrealizowane do 29.02.2020 r.

Związane jest to z przerwą świąteczną oraz zakończeniem roku. Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Zespół WIM sp. z o.o.