Obsługa Należności

Szanowni Państwo,

Jak zapewne wiecie, WIM sp. z o. o. zachowując swoją odrębność prawną i marketingową, jest związana kapitałowo z Grupą ATLAS. Na podstawie zawartej Umowy o świadczenie usług z dniem 1 czerwca br., przekazujemy Działowi Obsługi Należności ATLAS sp. z o. o., obsługę należności przysługujących Spółce z tytułu realizowanej sprzedaży. Celem wprowadzenia tego rozwiązania, jest usprawnienie monitoringu rozliczeń z kontrahentami. Chcemy jednocześnie podkreślić, że nowe rozwiązanie ma charakter wyłącznie techniczny i nie wpłynie na Państwa dotychczasowe warunki i uzgodnienia handlowe.

Od 1 czerwca br. we wszystkich sprawach związanych z bieżącymi rozliczeniami, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Należności (DON):
mailowo: nnn@atlas.com.pl
telefonicznie: 42 631 88 26 do 29

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzoną zmianą, prosimy o kontakt z obsługującym Państwa Doradcą Techniczno-Handlowym.

Zarząd WIM sp. z o.o.